สินค้า

CPD 1 – 3.5 T Lilon G series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 2.5 ตัน
 • เสาสูง 3 เมตร

CPD 1 – 3.5 T Lilon G series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 2.5 ตัน
 • เสาสูง 3 เมตร

CPDQYD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 3.5 ตัน

CPDQYD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 3.5 ตัน

CPDQYD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 3.5 ตัน

CPDQYD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 3.5 ตัน

CPCD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 2 ตัน
 • เสาสูง 3 เมตร

CPCD 2 – 3.5 T H3 series

 • รถแบบ Balance Weight
 • เครื่องดีเซล
 • น้ำหนักที่ยกได้ 2 ตัน
 • เสาสูง 3 เมตร